Šmejdy

Prečo sú šmejdy v našich obchodoch ? - lebo sme hlúpi a kupujeme ich! (často iba z dôvodu nízkej ceny, ak by sme ich nekupovali, nikto by ich nevyrábal) Vážení zákazníci, v dnešnej dobe sa každý deň z médií i z vlastných skúseností stretávame s tovarom pochybných kvalít, je úplne jedno či sú to potraviny, hračky, elektronika, alebo stavebné výrobky.... Výrobcovia a predajcovia nás často krát zavádzajú už na stránkach internetu a vo výrobe kradnú a klamú až sa práši... ....Áno, je to skutočne tak! Nájsť v obchodoch kvalitný výrobok už začína byť vzácnosť ...

A preto sa naša firma rozhodla, dištancovať od takýchto garážovo-družstevných výrobcov- predajcov a uistiť Vás, našich možných zákazníkov, že betónové ploty, ktoré vyrábame a predávame sú kvalitné, že ich skutočne vyrábame čestne, tak ako uvádzame na našich stránkach!

V Európskej norme STN EN 12839 sa píše, že pevnosť betónu v tlaku má byť minimálne 45N/mm2, betón triedy C35-45 a preto sme sa rozhodli dať


30 metrov oplotenia dostane zadarmo

30 metrov betónového plotu dostane zadarmo ten, kto námatkovo, bez ohlásenia nájde betón nižšej pevnosti ako je 45N/mm2. Pri vstupe do firmy si do pripravenej nádoby (viď foto) môže záujemca odobrať vzorku betónu priamo z miešačky a dať otestovať v akreditovanej skúšobne..


Akcia - 30 metrov plotu zadarmo Akcia - 30 metrov plotu zadarmo Akcia - 30 metrov plotu zadarmo

NEOKRÁDAME ANI PRI MNOŽSTVE BETONÁRSKEJ OCELE

Iba v našej firme si môžete otestovať (zrengenovať) prístrojom a skontrolovať množstvo výstuže v našich plotoch viď foto

Lukabetón - testovanie kvality betónu

Lukabetón - testovanie kvality betónu

Lukabetón - testovanie kvality betónu


POROVNANIE PEVNOSTI BETONOVÉHO STĹPIKA
(treba pozrieť až do konca)

KONKURENCIA
LUKABETON STĹPIK
Konkurenčný stĺpik udržal
8 závaží
v celkovej váhe 200kg
Náš stĺpik uniesol
24 závaží
v celkovej váhe 600kg