Skladovanie, manipulácia

Na obrázkoch nižšie môžete vidieť správnu a nesprávnu manipuláciu z našimi výrobkami. Vyvarujte sa nesprávnemu skladovaniu a nesprávnej manipulácii.

Bezpečnosť pri práci: pre manipuláciu s našimi výrobkami je vhodné používať pracovné rukavice

  • správna manipulácia a skladovanie

  • nesprávna manipulácia a skladovanie !!!

  • Skladovanie betónových plotov

Pri dovoze betónových plotov, potrebujete priestor na zloženie betónových panelov. Medzi jednotlivými poschodiami panelov je potrebné mať medzeru aby bola umožnená manipulácia. My používame drevené hranoly rozmerov 6cm x 12cm x 110cm. Prípadne môžete použiť iné hranoly alebo palety. V prípade že nemáte takéto hranoly, môžete použiť naše. Ich cena je 1,44Eur za kus. Cena je vrátane DPH.


AKCIA na dopravu do Popradu – napr. cena za dovoz betónového plotu dĺžky 100m, výšky 1,8m(váha23ton) je asi 350€ plus Dph, ak sa dohodnete dvaja susedia cenu si môžete rozdeliť. Vykládku si musíte zabezpečiť, najlepšie vysokozdvižný vozík.

Betonovy plot Kvetnica Poprad