Postup montáže betonových plotov

POZOR veľmi dôležité informácie

BETÓNOVÉ OPLOTENIE SO ZÁKLADOM, ALEBO BEZ ZÁKLADU?

Odporúčame robiť so základom,
aj keď predáme menej dosiek ako pri stavbe plotu bez základu

Takto sme si robili plot doma aj na našej firme (20 fotiek)
a odporúčame to aj vám


Vážení zákazníci, firma Lukabeton betónové ploty VYRÁBA ale NESTAVIA. Prečo? Lebo sa venujeme jednej práci a snažíme sa ju robiť čo najlepšie. Montáž nechávame na stavebné firmy, alebo pre samotných zákazníkov, ktorí si na montáž plotu trúfajú...

1/ Prosím, skorej ako sa rozhodnete betónový plot postaviť, pozorne si návod na montáž prečítajte a zvoľte tú najrozumnejšiu variantu montáže, tak aby plot slúžil ešte aj vašim vnukom....

2/ Prosím, pokiaľ si plot chcete stavať sami, stavbu plotu nepodcente, veď táto stavba musí plniť účel minimálne 50 rokov a viac...Ak sa Vám zdá, že betonárske a výkopové práce v našich návodoch sú veľké, nie je to pravda !!! Návod na montáž je na základe odborníkov - statikov, projektantov, ktorí majú za sebou vysoké školy a určite vedia prečo to tak má byť!!!...

3/ Pokiaľ Vám betónový plot budú stavať montážne firmy, spôsob ich montáže si vo vlastnom záujme odkontrolujte (zmerajte si hĺbku výkopových prác)

4/ Ak vám prídu stavať plot povedzme výšky 2 metre a na stĺpiky budú vŕtať diery o priemere cca 20 - 25 cm, do hĺbky cca 60 cm, budú používať suchý betón, týchto montážnikov pretiahnite lopatou a vyžente.... :) prišli Vás okradnúť, nie urobiť kvalitnú montáž...

5/ Myslím si, že naše odporúčané ceny za montáž nie sú prehnané, lebo výkopové a betonárske práce sú také, ako majú byť!!!

6/ Už naši dedovia vedeli, že za málo peňez môže byť len málo muziky....

POZOR dôležité informácie

Montáž plotu – na čo treba brať ohľad pri montáži oplotenia

Hĺbky a rozmery pätiek závisia od:

1.Základová škára musí ležať v nezámrznej hĺbke, aby sa predišlo poškodeniu základu vodou a mrazom! Na základe nadmorskej výšky má Slovensko tri teplotné pásma podľa ktorých sa určuje nezámrzná základová škára. Pre južné Slovensko je hĺbka  nezámrznej škáry 70cm, stred Slovenska asi 80cm a sever Slovenska môže byť až v hĺbke 100 cm.
2.Od vetrovej oblasti
3.Od miestnej geológie(piesok,voda,svah)
4.Od výšky oplotenia nad zemou.

Odporúčaná montáž v južnej časti Slovenska - Betónové ploty, oplotenia so základom (2,4m)

HODNOTENIE MONTÁŽE 1*!

Odporúčaná montáž v južnej časti Slovenska - Betónové ploty, oplotenia so základom (2,1m)

HODNOTENIE MONTÁŽE 1*!

Odporúčaná montáž v južnej časti Slovenska - Betónové ploty, oplotenia so základom (1,8m)

HODNOTENIE MONTÁŽE 1*!

Odporúčaná montáž v južnej časti Slovenska - Betónové ploty, oplotenia so základom (1,8m)

HODNOTENIE MONTÁŽE 1*!

V prípade ak zvažujete časť plotu zasypať zeminou:

V prípade ak zvažujete časť plotu zasypať zeminou, odporúčame spraviť betónový základ pre tú časť plotu, ktorá má byť zasypaná. Bariérový betónový plot neplní účel oporného múru! Vplyvom času, mrazov a vlhka v zemine môže dôjsť k prehnutiu zasypanej dosky.

Zahŕňanie betónového základu

Kvalitná montáž betónových plotov so základom – Jozef Tomašovič 0915 570 041


Kvalitný betónový plot musí mať stĺpik upravený na odtok vody, to potvrdzuje aj norma STN EN 12839! > viac info

Tvrdenie, že montáž betónových plotov je lacná, ľahká, jednoduchá a rýchla záležitosť sa nezakladá na pravde, účelom tohto tvrdenia  je získať si zákazníka, nie urobiť montáž kvalitnou! Práve naopak, pokiaľ chceme urobiť montáž kvalitnou, na celý život nie je to vôbec ľahké, jednoduché ani rýchle....!!!


BETÓNOVÉ OPLOTENIE BEZ ZÁKLADU

Orientačná cena za montáž betónových plotov BEZ ZÁKLADU na rovine, cena za montáž sa mení podľa výšky oplotenia:

Výška plotu 1,8 metra – cena za montáž približne 28€ - 35€ za bežný meter, spotreba betónu okolo 300kg
Výška plotu 2,1 metra – cena za montáž približne 29€ - 36€ za bežný meter, spotreba betónu okolo 330kg
Výška plotu 2,4 metra – cena za montáž približne 30€ - 40€ za bežný meter, spotreba betónu okolo 350-400kg

SERIÓZNA CENA ZA MONTÁŽ

Vážení zákazníci, prosím Vás nenúťte nás do cenových ponúk na montáž Vášho oplotenia za každú cenu, bez toho aby sme vedeli o aký druh montáže máte záujem a v akom teréne sa montáž bude vykonávať. My Vám chceme urobiť serióznu cenovú ponuku primeranú podmienkam v teréne, primeranú k nákladom /výkopové i betonárske /práce, urobiť montáž kvalitnú, ktorá Vám vydrží niekoľko desaťročí .... Presnú cenu za montáž je vhodné dohodnúť na mieste stavby. Bez obhliadky Vám vieme ponúknuť predbežnú orientačnú sumu.

Naše odporúčané výkopové a betonárske práce sú často krát 5 - 10 krát väčšie ako robia šuflikanti, ale rozdiel v cene je zanedbateľný, max. 3-5€ a rozdiel v životnosti plotov je násobný....
Ak sa betónový plot stavia vo svahu, tak podľa sklonu svahu v percentách – o hodnotu sklonu pozemku v percentách sa zvýši aj cena montáže. (napr.: sklon 15% = k cene za montáž sa pridá 15%)

Na montáž máme partnerské firmy s pokrytím takmer celého Slovenska. V prípade ak sa nachádzate v okrajových častiach, zvážte či by ste si nepostavili plot sami. Nepredražuje sa vám tak stavba za ubytovanie, prípadne cestovanie robotníkov.

Na stavbu nášho plotu stačí jeden rozumný, zodpovedný a dvaja silní :)

Zdôrazňujem, že uvedené ceny za montáž sú orientačné, konečné ceny treba dohodnúť priamo na stavbe podľa spôsobu montáže i podmienok terénu.....Taktiež odporúčam veľmi pozorne si prečítať našu stránku, časť postup montáže a vyberať si nie podľa najnižšej ceny, ale podľa toho aké veľké výkopové a betonárske práce sa pri montáži používajú..... možno by bolo dobré neporovnávať iba ceny..... viď obrázok hore

Odporúčaná montáž v južnej časti Slovenska - betónové oplotenie výšky 2,4m bez základu

Výkopové a betonárske práce môžu činiť +- 10% viď obrázok nižšie. Vzhľadom na to, že životnosť našich betónových plotov, ktorá je nastavená na 50 a viac rokov odporúčame na montáž použiť betón triedy minimálne C25. Na jeden betónový stĺpik použijeme asi 0,2m3 betónu, v tomto prípade je predpokladaná cena približne 30 - 40€ za bežný meter.

HODNOTENIE MONTÁŽE 1*!

Odporúčaná montáž v južnej časti Slovenska - betónové oplotenie výšky 2,1m bez základu

Výkopové a betonárske práce môžu činiť +- 10% viď obrázok nižšie. Vzhľadom na to, že životnosť našich betónových plotov, ktorá je nastavená na 50 a viac rokov odporúčame na montáž použiť betón triedy minimálne C25. Na jeden betónový stĺpik použijeme asi 0,18m3 betónu, v tomto prípade je predpokladaná cena približne 29 - 36€ za bežný meter.

Odporúčaná montáž v južnej časti Slovenska - betónové oplotenie výšky 1,8m bez základu

Výkopové a betonárske práce môžu činiť +- 10% viď obrázok nižšie. Vzhľadom na to, že životnosť našich betónových plotov, ktorá je nastavená na 50 a viac rokov odporúčame na montáž použiť betón triedy minimálne C25. Na jeden betónový stĺpik použijeme asi 0,16m3 betónu, v tomto prípade je predpokladaná cena približne 28 - 35€ za bežný meter.

Odporúčaná montáž v južnej časti Slovenska - betónové oplotenie výšky 1,8m bez základu - stĺpiky výšky 2,5m

Výkopové a betonárske práce môžu činiť +- 10% viď obrázok nižšie. Vzhľadom na to, že životnosť našich betónových plotov, ktorá je nastavená na 50 a viac rokov odporúčame na montáž použiť betón triedy minimálne C25. Na jeden betónový stĺpik použijeme asi 0,14m3 betónu, v tomto prípade je predpokladaná cena približne 27 - 35 Eur za bežný meter.

Odporúčané ukončenia plotov a rohy plotov

Odporúčané ukončenia plotov a rohy plotov Odporúčané ukončenia plotov a rohy plotov

Našou základnou hodnotou pri výrobe betónových plotov je už dnes tak vzácna poctivosť !!!


Betonove oplotenie LUKAPLOTBetónové ploty LUKAPLOT® sú jedny z najkvalitnejších betónových plotov vyrábaných a predávaných na Slovensku a takýmto plotom by mala byť aj primerane kvalitná montáž.

Stavba betónového oplotenia je drobná stavba, na ktorú sa podľa §57 ods.1 vzťahuje “ohlasovacia povinnosť drobnej stavby„ tlačivo tu!
Stavebník môže uskutočniť stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce ohlásené podľa § 57 ods. 1 len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti uskutočneniu nemá námietky (§ 57 ods. 2 SZ)

POZOR SMEJDI

Bezpečnosť pri práci: pre manipuláciu s našimi výrobkami je vhodné používať pracovné rukavice


Betónový plot a susedské vzťahy pri stavbe

Ako by mal vyzerať skutočný certifikát na betónový plot

Vážený zákazník, firma Lukabeton pozná iba dva druhy montáže a to lacnú montáž (viac informácií ) a kvalitnú montáž a je len na Vás, ktorú si vyberiete:Spôsoby montáže betónového bariérového oplotenia:

 • Neodporúčame podceniť montáž betónových plotov – aj tá má svoje stavebné normy
  Montáž plotu – na čo treba brať ohľad pri montáži oplotenia:
  Hĺbka a rozmery pätiek
  -1/ Od vetrovej oblasti

  -2/ Od miestnej geológie(piesok,voda,svah)

  -3/ Od výšky oplotenia nad zemou.


  kvalitná montaž plota kvalitná montaž plota kvalitná montaž plota
  kvalitná montaž plota kvalitná montaž plota kvalitná montaž plota
  • 2. montáž betónového bariérového oplotenia so zabetónovaním samotných stĺpikov


  Montáž v spolupráci s našimi partnermi

  Sereď a okolie

  Jozef Kralovič, tel.: 0911 465 630

  Ján Kurbel, tel.: 0905 410 960

  Hlohovec a okolie

  Dolné Trhovište - 0911 241 721

  Topoľčany a okolie

  Chynorany - 0908 092 491

  Nitra a okolie

  Jelenec - JFREAL www.jfreal.sk Ing. J. Finta info@jfreal.sk 0948 099 752

  Levice a okolie

  Stavmont Levice s.r.o. www.stavmont.sk, Kúdela 0905 443 682
  Hronské Klačany - Slušný - 0915 249 884

  Želiezovce a okolie

  pán Opatovský, 0905 676 270

  Nové zámky a okolie

  Nové Zámky - 0918 895 962
  Šurany - Tyché s.r.o., tel: +421 035 650 0956, GSM: +421 908 139 120, web www.tyche.sk

  Rimavská Sobota a okolie

  Gabriel Pavelka willamlovas@gmail.com - 0910 461 239

  Šaľa a okolie

  pán Krajčír - 0905 607 284
  PETEXO, s.r.o. - Ing. Imrich Petro - 0905 607 283

  Zlaté Moravce a okolie

  pán Kováč - 0903 915 102

  Žilina a okolie

  pán Kobyliak - 0903 645 778
  GHS Line, s.r.o. Dlhá 85, Žilina, www.ghsline.com, 0915 392 085

  Lučenec a okolie

  pán Gál - 0907 361 536

  Prešov a okolie

  Šarišské Michaľany - BeFi s r.o. - Martin Beliš 0908 998 622

  Betónové ploty špárovanie – naše betónové ploty netreba špárovať, nakoľko dielce sú presné a medzi doskami by nemala byť medzera väčšia ako 3mm!!!

  Norma STN EN 1839 povoľuje nerovnosť betónovej dosky dlhej 2500mm až 5mm, čo znemená, že medzera medzi dvomi betónovými doskami môže byť až 10mm, čo sa v žiadnom prípade pri našich betónových doskách stať nemôže!!! (obrázok nižšie)

  Príklad nášho plotu Lukabeton, kde netreba špárovať:

  Betónové ploty špárovanie

  Samotné špárovanie kazí vzhľad celého plotu, taktiež táto špárovka aj tak po pár rokoch opadá a kazí vzhľad oplotenia.

  Zlé špárovanie betonovych plotov Zlé špárovanie betonovych plotov
  Betónový plot – v prípade potreby celú projektovú dokumentáciu Vám spracuje
  Ing. Andrea Šefčíková, 0901/791 911, alfaprojekt@zoznam.sk

  Projektové dokumentácie pre stavebné povolenia, ohlásenia:
  • novostavby
  • prístavby
  • nadstavby
  • zmeny dokončených stavieb
  • legalizácia jestvujúcich stavieb
  • inžiniering: zastupovanie investora na úradoch
  • stavebný dozor jednoduchých a drobných stavieb
  • príprava jednoduchých projektov na čerpanie dotácií

  Skôr ako začnete stavať betónový plot potrebujete :

  Ohlásenie drobnej stavby

  (postačuje v prípade, že sused nemá námietky)

  Správny oplatok: občan 10€ ,firma 30€

  V tom horšom prípade potrebujete:

  Stavebné povolenie:

  (ak viete, že sused bude mať námietky odporúčam rovno podať žiadosť o stavebné povolenie, ušetríte 10€ a čas ktorý stratíte pri ohlasovacej povinnosti)

  Správny poplatok:
  a/ za Stavebné povolenie-stavba pri rodinnom dome - betónový plot 30€
  b/ za Stavebné povolenie-pri ostatných stavbách - betónový plot 50€

  Ohlásenie drobnej stavby, ako začať?
  1/ navštíviť Stavebný úrad, zistiť presné podmienky (lebo nie všetky SÚ sú jednotné) porozprávať sa so susedom,
  2/vytýčiť presné hranice(použiť geodetické služby, prizvať suseda)
  3/ak betónový plot financujete a staviate spolu so susedom, stred hranice môže byť stredom plotu,(viď obrázok dolu)

  4/k žiadosti stavebník musí pripojiť List vlastníctva, snímku z katastrálnej mapy (max 3 mesiace staré)
  5/ meno stavebného dozora
  6/ Technickú správu plotu
  7/ Certifikát plotu
  8/ak betónový plot staviate sám, nadzemná čast plotu by mala byť na strane stavebníka

  9/výkopové a montážne práce môžete začať až po vydaní právoplatného rozhodnutia

  Betónový plot – osadenie:

  Môže sa stať, že sused je „vykuk“ a na stavbu plotu vám nedovolí umiestniť ani základové pätky a vtedy musíte celú stavbu stavať na svojom pozemku v tomto prípade odporúčame robiť výkopové a betonárske práce užším spôsobom, aby ste čo najmenej ustúpili susedovi (viď obrázok dolu)

  a/ betónový plot stavba – zákon neurčuje ktorý plot musí, alebo nemusí stavať sused, je to vec dohody
  b/ ak sused betónový plot stavať nechce, nedonútite ho...  www.podhrabovadoska.skAk realizátor stavebných prác zabuduje do stavby stavebný výrobok, ktorý nespĺňa ustanovenia §43f zákona č. 50/1976(stavebný zákon), pri tomto zistení je orgán štátnej správy kontroly vnútorného trhu oprávnený uložiť pokutu až do výšky 166000.€ v zmysle § 19zákona č. 90/1998v znení neskorších predpisov(zákon o stavebných výrobkoch).

  Neodporúčame podceniť montáž betónových plotov – aj tá  má svoje stavebné normy

  Vážení zákazníci prosím , vo vlastnom záujme sa nedajte oklamať šuflikantami neodbornou montážou!!! Nižšia cena ešte neznamená, že ste získali...

  Ako vznikajú novodobí murárski majstri :
  šuflikant robí majstrovi tri dni pomocného robotníka pri miešačke a na štvrtý deň si vybaví živnostenský list a dá si hovoriť “pán majster“ potom tento novodobý pán „majster“ zistí, že mu niekto chýba ku miešačke a tak si zavolá daľšieho šuflikanta, ktorý tri dni hádže štrk do miešačky a po troch dňoch vznikne „ďalší murársky majster“......ktorý zrazu tiež vie všetky remeselnícke a murárske práce od základov až po komín........Títo novodobí murárski majstri nemajú ani základné vedomosti zo škôl v obore stavebníctva a jediné čo dokážu je vypočítať si ceny za metre štvorcové, ceny za metre kubické a pod, ale kvalita vykonanej práce je na nízkej úrovni, najradšej pracujú bez zmlúv a na čierno.....je iba na Vás či si dáte urobiť odbornú montáž..... Takže zbytočné sú nám vysoké školy stavebné, stredné školy stavebné a učilištia....  Kúpa plotu bez DPH

  Vážení zákazníci, v súčasnosti je na Slovensku trend kupovania stavebných výrobkov bez DPH a hlavne pri kúpe betónových plotov... Na moje 20 ročné skúsenosti pri výrobe a predaji betónových plotov môžem s istotou povedať, že cca 90% betónových plotov sa predá na ČIERNO a tieto betónové ploty sú podradnej kvality !!!

  Každý výrobca, predajca ktorý predáva betónové ploty bez dokladov vie, že nemáte právo sa sťažovať na SOI ani u policajtov, lebo nemáte žiadny doklad o kúpe a preto sa tieto výrobky vyrábajú a predávajú v podradnej kvalite !!! Tieto betónové ploty zakúpené bez dokladov nemajú žiadny CERTIFIKÁT VÝROBKU, pri ich výrobe sa okráda na množstve betónu a aj v tom je málo cementu i betonárskej výstuže, betónové stĺpiky a dosky sú tak tenké, že je nemožné dostatočne prekryť betonársku oceľ viď obrázky, použité kamenivo je podradnej kvality.... Výroba betónovej zmesi prebieha primitívnym spôsobom, bez navažovania surovín iba tak od oka.... Životnosť týchto betónových plotov je podstatne nižšia