LUKABETON - Betónové ploty
NAJPEVNEJŠIE BETÓNOVÉ PLOTY
LUKABETON Certifikáty
LUKABETON Betónové ploty
LUKABETON Ocenenenie PRO ARCH
LUKABETON Záruka kvality - ochranná známka
LUKABETON Porovnanie s konkurenciou
Vodomerná šachta LUKABETON

Naši partneri

Prečo sú šmejdy v našich obchodoch ? - lebo sme hlúpi a kupujeme ich! (často iba z dôvodu nízkej ceny, ak by sme ich nekupovali, nikto by ich nevyrábal) Vážení zákazníci, v dnešnej dobe sa každý deň z médií i z vlastných skúseností stretávame s tovarom pochybných kvalít, je úplne jedno či sú to potraviny, hračky, elektronika, alebo stavebné výrobky.... Výrobcovia a predajcovia nás často krát zavádzajú už na stránkach internetu a vo výrobe kradnú a klamú až sa práši... ....Áno, je to skutočne tak! Nájsť v obchodoch kvalitný výrobok už začína byť vzácnosť ...

A preto sa naša firma rozhodla, dištancovať od takýchto garážovo-družstevných výrobcov- predajcov a uistiť Vás, našich možných zákazníkov, že betónové ploty, ktoré vyrábame a predávame sú kvalitné, že ich skutočne vyrábame čestne, tak ako uvádzame na našich stránkach!

V Európskej norme STN EN 12839 sa píše, že pevnosť betónu v tlaku má byť minimálne 45N/mm2, betón triedy C35-45 a preto sme sa rozhodli dať

Nekvalitný betónový plot

30 metrov oplotenia dostane zadarmo

30 metrov betónového plotu dostane zadarmo ten, kto námatkovo, bez ohlásenia nájde betón nižšej pevnosti ako je 45N/mm2. Pri vstupe do firmy si do pripravenej nádoby (viď foto) môže záujemca odobrať vzorku betónu priamo z miešačky a dať otestovať v akreditovanej skúšobne..NEOKRÁDAME ANI PRI MNOŽSTVE BETONÁRSKEJ OCELE

Iba v našej firme si môžete otestovať (zrengenovať) prístrojom a skontrolovať množstvo výstuže v našich plotoch viď foto

POROVNANIE PEVNOSTI BETONOVÉHO STĹPIKA
(treba pozrieť až do konca)

Konkurenčný stĺpik udržal
8 závaží
v celkovej váhe 200kg
Náš stĺpik uniesol
24 závaží
v celkovej váhe 600kg