LUKABETON - Betónové ploty
NAJPEVNEJŠIE BETÓNOVÉ PLOTY
LUKABETON Certifikáty
LUKABETON Betónové ploty
LUKABETON Ocenenenie PRO ARCH
LUKABETON Záruka kvality - ochranná známka
LUKABETON Porovnanie s konkurenciou
Vodomerná šachta LUKABETON

Skladovanie, manipulácia

Na obrázkoch nižšie môžete vidieť správnu a nesprávnu manipuláciu z našimi výrobkami. Vyvarujte sa nesprávnemu skladovaniu a nesprávnej manipulácii.

Bezpečnosť pri práci: pre manipuláciu s našimi výrobkami je vhodné používať pracovné rukavice


Správna manipulácia a skladovanie


Nesprávna manipulácia a skladovanie !!!


Skladovanie betónových plotov

Pri dovoze betónových plotov, potrebujete priestor na zloženie betónových panelov. Medzi jednotlivými poschodiami panelov je potrebné mať medzeru aby bola umožnená manipulácia. My používame drevené hranoly rozmerov 6cm x 12cm x 110cm. Prípadne môžete použiť iné hranoly alebo palety. V prípade že nemáte takéto hranoly, môžete použiť naše. Ich cena je 3,60Eur za kus. Cena je vrátane DPH.

LUKABETON kvalitné betónové oplotenie

Betónové dosky 4 kusy ocele 5mm Betónové dosky 6 kusov ocele 5mm