LUKABETON - Betónové ploty
NAJPEVNEJŠIE BETÓNOVÉ PLOTY
LUKABETON Certifikáty
LUKABETON Betónové ploty
LUKABETON Ocenenenie PRO ARCH
LUKABETON Záruka kvality - ochranná známka
LUKABETON Porovnanie s konkurenciou
Vodomerná šachta LUKABETON

Ochranná známka LUKABETON

Originál LUKABETON ®

kvalita našich betónových plotov sa stala dôvodom, prečo sa snažia niektorí konkurenti kopírovať naše výrobky, avšak atrapy nedosahujú ani polovicu kvality original LUKAPLOT®. No títo naši imitárori nie sú schopní poskytnúť svojim zákazníkom garancie, ktoré môžete mať len pri plotoch LUKABETON®.

Originál je len jeden: LUKABETON®...certifikovaná kvalita na celý život!
ochranná známka LUKABETON

Osvedčenie o zápise ochrannej známky LUKABETON® pre našu ochrannú známku

§ 281 Porušovanie práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu

 • Kto uvedie do obehu tovar alebo poskytne služby neoprávnene označené označením zhodným alebo zameniteľnými s ochrannou známkou, ku ktorej právo používať ju patrí inému, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
 • Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto na dosiahnutie hospodárskeho prospechu
  • uvedie do obehu tovar neoprávnene označený označením zhodným alebo zameniteľným so zapísaným označením pôvodu výrobku a zemepisným označením výrobku, ku ktorému právo používať ho patrí inému, alebo
  • neoprávnene použije označenie zhodné alebo zameniteľné s obchodným menom alebo názvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby.
 • Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
  • a spôsobí ním značnú škodu,
  • z osobitného motívu, alebo
  • závažnejším spôsobom konania.
 • Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
  • a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
  • ako člen nebezpečného zoskupenia.


§ 282 Porušovanie priemyselných práv

 • Kto neoprávnene zasiahne do práv k patentu, úžitkovému vzoru, dizajnu, topografii polovodičového výrobku alebo k uznaným odrodám rastlín, alebo k plemenám zvierat, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
 • Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  • a spôsobí ním značnú škodu, alebo
  • závažnejším spôsobom konania.
 • Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  • a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
  • ako člen nebezpečného zoskupenia.