LUKABETON - Betónové ploty
NAJPEVNEJŠIE BETÓNOVÉ PLOTY
LUKABETON Certifikáty
LUKABETON Betónové ploty
LUKABETON Ocenenenie PRO ARCH
LUKABETON Záruka kvality - ochranná známka
LUKABETON Porovnanie s konkurenciou
Vodomerná šachta LUKABETON

Kvalitný betónový plot musí mať stĺpik upravený na odtok vody, to potvrdzuje aj norma STN EN 12839!

Je podvodník každý kto tvrdí a klame zákazníkov, že betónové ploty ktorých povrch stĺpikov nie je upravený na odtok vody spĺňajú prísne normy STN EN 128339 ! Podľa normy STN EN 12839 musí byť povrch stĺpika upravený na odtok vody !


Firma LUKABETON sa riadi normou STN EN 12839 a vyrába betónové ploty, ktoré , majú stĺpiky upravené na odtok vody - ich vrch je šikmý

Firma LUKABETON sa riadi normou STN EN 12839

Naproti tomu je životnosť tohto betónového plotu o polovicu kratšia, lebo vrch stĺpika nieje upravený na odtok vody ako je vidno na obrázku:

Naproti tomu je životnosť tohto betónového plotu o polovicu kratšia Protokol o skúške
Stavebníci to vedeli už pred 100 rokmi a preto betónové ploty stavali tak, aby vrch stĺpika bol zaoblený alebo šikmý a to je hlavný dôvod, prečo tento betónový plot ešte stále plní svoju funkciu....viď obrázok, časť v pravo Na obrázku betónový plot v obci Dolné Zelenice

Životnosť betónového plotu môže byť aj o polovicu nižšia, ak povrch betónového stĺpika nie je upravený na odtok vody!!!
Betónový plot - tu vidno degradáciu betónu asi po 25 rokoch .... obrázok nižšie

Betónový plot - tu vidno degradáciu betónu vplyvom počasia asi po dvoch zimách ....obrázok nižšie


Naše betónové stĺpiky majú povrch stĺpika upravený na odtok vody a preto môžeme s istotou tvrdiť, že ich životnosť je dlhšia ako u stĺpikov, ktoré nemajú tento povrch upravený na odtok vody, teda ich ukončenie je vodorovné. Aj samotná norma STN EN 12839 jasne prikazuje v časti 4.3.2.3. strana 11, Vrchné konce betónových stĺpikov musia mať tvar, ktorý je upravený na odtok vody z povrchu stĺpika. V tomto prípade nie som si istý, či výrobca ktorý vyrába betónové stĺpiky, ktoré nie sú upravené na odtok vody má právo tvrdiť, že jeho betónový plot spĺňa prísnu normu STN EN 12839.


Na obrázku hore vidno degradáciu betónu asi po dvoch rokoch....


Na stĺpiku, kde nie sú dodržané ustanovenia STN EN 12839 čl. 4.3.2.3 (tvar vrchných koncov musí umožniť stekanie vody) je už krátko po zabudovaní (cca 2 roky) zreteľná degradácia betónu. Ďalším nepriaznivým pôsobením poveternostných podmienok bude dochádzať k ďalšej degradácii betónu s postupným napadnutím výstužných prútov koróziou. Tento stav výrazne zníži predpokladanú životnosť plota...