LUKABETON - Betónové ploty
NAJPEVNEJŠIE BETÓNOVÉ PLOTY
LUKABETON Certifikáty
LUKABETON Betónové ploty
LUKABETON Ocenenenie PRO ARCH
LUKABETON Záruka kvality - ochranná známka
LUKABETON Porovnanie s konkurenciou
Vodomerná šachta LUKABETON

Betónové ploty nevyrábame pre nízku cenu, ale pre vysokú kvalitu!

Betónový plot obyčajný - porovnanie s konkurenciou

Celý systém betónových plotových dosiek a stĺpikov je určený na zhotovenie súvislého bariérového oplotenia estetického vzhľadu horizontálnych kaziet. Oplotenie sa dá montovať bez použitia mechanizmov ručne, vzhľadom na váhu jeho jednotlivých prvkov.Našou základnou hodnotou pri výrobe betónových plotov je už dnes tak vzácna poctivosť !!!

Najväčšou chybou pri výbere betónových plotov býva, ak sa zákazníci riadia iba podľa najnižšej ceny betónového plotu, oplotenia na úkor čoho je výrobok menej kvalitný. Ak sa neviete rozhodnúť aký kúpiť plot, aby ste nenaleteli podvodníkom, poraďte sa s odborníkom v obore stavebníctva, popr. statiky...určite nájdete niekoho v blízkom okolí, verte, že to bude stáť zato...


Betónové ploty, oplotenia - rozmery:

Betonove oplotenie LUKAPLOT
  • výška stĺpikov: 260cm / 280cm / 300cm
  • Dielce: výška 30cm x dĺžka 250,5cm x hrúbka 5cm
  • Osová vzdialenosť kompletného oplotenia: 262cm
  • Betónové ploty - výška oplotenia: 180cm, 210cm
  • Maximálna výška oplotenia: 240cm
  • Betónové ploty - celková dĺžka nie je limitovaná, betónové ploty sa dajú zarezať na mieru

POZOR !     POZOR !     POZOR !        Ľudia nedajte sa klamať . . . Kvalitný zosílený plot LUKABETON a konkurencia

Betónové oplotenie - technická správa:

Betónový plot LUKAPLOT pozostáva z doskového dielca a stĺpika oplotenia. Zo statického hľadiska doskový dielec pôsobí po osadení do železobetónového stĺpika, ako prostý nosník. Doskový dielec je prierezu 50 mm / 300 mm, vo vybratej časti je hrúbka prierezu 35 mm. Celková dĺžka doskového dielca je 2 505 mm. Doskový dielec je vyrobený z betonu tr. C 35-45 s použitím výstuže O 10 505 (R) v každej doske je 10m betonárskej ocele (4ks x 2500mm). Stĺpik oplotenia je navrhnutý obdĺžnikového prierezu 170 / 90 mm s vybratím pre osadenie doskového dielca, v každom kompletnom stĺpiku dĺžky 3000mm je 24m betonárskej ocele hrúbky 6mm (8ks x 3000mm), Pri nižších výškach stlpikov používame betonársku oceľ hrúbky 5mm. Stĺpik oplotenia zo statického hľadiska po zabudovaní pôsobí ako konzola, votknutá do základu oplotenia do hĺbky 700 - 900 mm podľa výšky oplotenia, ktorá je 1500, 1800, 2100 a 2400 mm. Dva stĺpiky sa po osadení v hornej časti vzájomne spoja oceľovou skrutkou, čím vznikne prierez tvaru "H". Výška stĺpiku je 2600, 2800 a 3000 mm. Osová vzdialenosť medzi stĺpikmi je 2620mm.
V betónových prvkoch na ploty – stĺpikoch a doskách, ktoré sú vyrobené v zimnom (chladnejšom) počasí, vzhľadom k poveternostným podmienkam nie je umožnené odparenie obsiahnutej vody tak ako v letnom (teplejšom) období. Z uvedeneho dôvodu je pre tieto prvky charakteristická tmavšia farba povrchu, ktorá sa však časom vplyvom odparenia vody zmení na typickú bledo sivú (cementovú).


Plot obyčajný - 4 kusy betonárskej ocele
Vlastníme certifikát výrobku prvky na ploty, a spĺňame Európsku normu STN EN 12839 v plnom rozsahu.

8 kusov betonárskej ocele zaliatej kvalitným betónom C 35-45 a rozmery stĺpika 180 x 170 mm dávajú našim plotom vysokú pevnosť, dlhú životnosť aj v ťažkých poveternostných podmienkach.


Porovnanie kvalitnného betónového plotu LUKABETON s konkurenciou

Technická správa stĺpikov 3000mm, 2800mm, 2600mm

Naše betónové ploty - stĺpiky sú zaradené v najpevnejšej skupine triedy C, podľa STN EN12839.
Odolávajú zaťaženiu vetrom min. 140km/hod, naša rezerva +10%.
Uvedené hodnoty pevnosti Vám garantujeme počas celoročnej výroby, nie iba v jeden deň (počas skúšok)

Vyrábame najpevnejšie betónové stĺpiky na Slovenskom trhu

Pevnosť v ohybe - overená v TSÚS PROTOKOL O SKÚŠKE TU


Prierez kvalitným betónovým stĺpikom LUKABETON

Betónový stĺpik 3000mm (Osová vzdialenosť plotu 2620 mm)

Pevnosť v ohybe minimálne 8779N, skutočná sila na medzi porušenia 9714N.

Betónové ploty - dĺžka 3000mm

Kvalitný zosílený betónový plot LUKABETON a konkurencia

Betónový stĺpik 2800mm (Osová vzdialenosť plotu 2620 mm)

Pevnosť v ohybe minimálne 5400N, skutočná sila na medzi porušenia 6600N.

Betónové ploty - dĺžka 2800mm

Betónový stĺpik 2600mm (Osová vzdialenosť plotu 2620 mm)

Pevnosť v ohybe minimálne 4800N, skutočná sila na medzi porušenia 5900N.

Betónové ploty - dĺžka 2600mm

Rez hotovým dielcom polstĺpika

PRIEREZ BETÓNOVÝM STĹPIKOM::LUKAPLOT firmy LUKABETON

Na fotografii je zrejmá vhodná granulometria kameniva, ktorá sa používa pri výrobe betónovej zmesi na výrobu dielcov betónových plotov LUKABETON.
Dostatočný objem väčších zŕn kameniva zaručuje vysokú pevnosť betónu v tlaku, vhodne navrhnutá krivka zrnitosti kameniva zaručuje nízku medzerovitosť a nasiakavosť betónu.
V štruktúre rezu dielca je možné identifikovať zrná kameniva kruhového alebo oválneho tvaru, z čoho je zrejmé, že sa jedná o prírodné ťažené kamenivo, ktoré je veľmi vhodné na použitie pre dielce betónového oplotenia.

Aký je rozdiel medzi betónovým stĺpikom LUKABETON a konkurenciou
Taktiež sú v reze ľahko identifikovateľné prúty betonárskej výstuže ( v každom 1/2 stĺipku 4 prúty o priemere 6mm a pri nižších výškach 5mm hrúbky, v celom stĺpiku 8 prútov), ktoré v kombinácii s betónom vysokej pevnosti v tlaku (okolo 49 MPa) zaručujú maximálnu ohybovú tuhosť dielcov. Taktiež sa dá veľmi ľahko identifikovať dostatočná hrúbka krycej vrstvy betónu, ktorá zaručuje maximálnu ochranu prútov betonárskej výstuže pred koróziou, ktorá najviac ovplyvňuje bezpečnosť počas celej doby životnostidielcov.

Na čo je potrebné myslieť pri prevoze a vykládke betónových stĺpikov a dosiek

Betónová doska (aj podhrabová)

Pri jej výrobe je použitých 10 metrov betonárskej ocele.

Pevnosť v ohybe - overená v TSÚS PROTOKOL O SKÚŠKE TU

Betónová doska (aj podhrabová)

Betónová doska zosilená

Pri jej výrobe je použitých 15 metrov betonárskej ocele.

Pevnosť v ohybe - overená v TSÚS PROTOKOL O SKÚŠKE TU

Zosilená doska Lukabeton Betónová doska 6 kusov ocele 5mm

Odporúčané ukončenia plotov a rohy plotov

Odporúčané ukončenia plotov a rohy plotov Odporúčané ukončenia plotov a rohy plotov

V prípade ak zvažujete časť plotu zasypať zeminou:

V prípade ak zvažujete časť plotu zasypať zeminou, odporúčame spraviť betónový základ pre tú časť plotu, ktorá má byť zasypaná. Bariérový betónový plot neplní účel oporného múru! Vplyvom času, mrazov a vlhka v zemine môže dôjsť k prehnutiu zasypanej dosky.

Zahŕňanie betónového základu

Porovnanie našich výrobkov s konkurenciou.

Ak niekto tvrdí, že stĺpiky tvaru H (označené červeno) sú pevnejšie, odolnejšie ako stĺpiky Lukabeton (označené v modrom) je neznalý problematiky alebo zámerne zavádza.

Porovnanie našich výrobkov s konkurenciou. Porovnanie našich výrobkov s konkurenciou.

Kvalitný betónový stĺpik LUKABETON

Pri príprave betónu používame kvalitné podunajské štrky

  • Bariérové betónové oplotenie je vyrábané z 3 druhov triedeného štrku
  • Suroviny ktoré používame pri výrobe bariérových betónových plotov môže každý zákazník vidieť v našej firme LUKABETON®.

Betónové ploty, oplotenia: Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác (žiadosť pre váš miestny úrad)

Betónové ploty, oplotenia: reklamačný poriadok


Betónový plot Lukabeton - certifikat

Betónový plot LUKAPLOT je riadne certifikovaný v skúšobných laboratóriách TSÚS Žilina s platnosťou pre Európsku úniu, pričom certifikát je súčasťou dodacích listov.

V zmysle európskych noriem na navrhovanie konštrukcií možno tieto prvky zatriediť do kategórie 4 s návrhovou životnosťou minimálne 50 rokov. Konštrukcia prvkov na ploty je navrhnutá tak, aby počas jej návrhovej životnosti, za predpokladu náležitej údržby a vzhľadom na okolité prostredie, nenarušili degradačné procesy jej prevádzkyschopnosť viac, než je prípustné.