Betónové ploty - LUKAPLOT®

V súčasnosti žijeme na Slovensku veľmi „zlú“ dobu a bude ešte horšie, preto  betónové, nepriehľadné  oplotenia  získavajú čoraz väčšie opodstatnenie... Betónové ploty sú veľmi pevné , odolné i trvácne  výrobky, ale iba v prípade, že sú dodržané všetky potrebné kritériá pri ich výrobe. To znamená, že sú vyrobené z kvalitného cementu v dostatočnom množstve, betonárskej výstuže i kvalitného kameniva. Tieto základné predpoklady pre výrobu kvalitného produktu – plota – však reálne dodržuje iba veľmi málo výrobcov a predajcov.

Betónové ploty sme začali vyrábať už v roku 1996 (teda s úsmevom môžeme povedať, že sme ich vyrábali už v minulom tisícročí...) a poctivosť pri ich výrobe bola a je  pre nás veľmi, veľmi dôležitá...! Betónové oplotenie by pre nášho zákazníka mala byť celoživotná investícia a tomu podriaďujeme aj samotnú výrobu a suroviny použité pri výrobe sú tie najkvalitnejšie, aké Slovensko má a samotná výroba betónu je riadená počítačom, ktorý nám zabezpečí stabilne vysokú pevnosť  betónu. Naši zamestnanci majú s výrobou betónových plotov dlhoročné skúsenosti, a k svojej práci pristupujú zodpovedne.  Kvalita našich výrobkov je pravidelne  sledovaná, naše výrobky sú testované, aby spĺňali požadované parametre. V našej firme pravidelne prebiehajú inšpekčné kontroly TSÚS.

 

Prečo betónové oplotenie práve od nás?

 • betónové ploty sú masívne a pevné - je v nich o 100% viac bet. výstuže, cementu a štrku ako v niektorých iných betónových plotoch (viac v certifikátoch a technických listoch)
 • sú certifikované - všetky naše betónové ploty boli certifikované v TSÚS
 • Kvalitný betónový plot musí mať stĺpik upravený na odtok vody, to potvrdzuje aj norma STN EN 12839! > viac info
 • oplotenie s najdlhšou životnosťou na trhu
 • s jedinečným designom - obojstranné povrchová úprava
 • s najlepším pomerom cena / kvalita
 • betónové ploty na kľúč - návrh riešenia, dovoz, vykládka, montáž značková kvalita - LUKAPLOT sú jediným značkovým betónovým plotom na Slovensku

Dokonalý certifikovaný plot na celý život

Čo Vám ponúkame:

 • betónové ploty s dokonale hladkým povrchom.
 • bariérové betónové ploty svetovej kvality za slovenské ceny.
 • barierové betónové oplotenie obojstranne upravené.
 • betónové ploty, ktoré prešli náročnou certifikáciou v skúšobných laboratóriách TSÚS. certifikát
 • betónové ploty s najpevnejšími stĺpikmi vyrábanými a predávanými na SK
 • pevnosť v o hybe nad 10000 N.
 • betónové ploty s nízkou nasiakavosťou - ZÁRUKA DLHEJ ŽIVOTNOSTI a odolnosti v každom počasí (overené v skúšobných laboratóriách TSÚS). certifikát
 • betónové ploty a suroviny z ktorých sú vyrábané, môžu zákazníci vidieť priamo vo firme LUKABETON®.

Naše betónové ploty boli ako prvé certifikované podľa STN EN 12839 ihneď po vstupe do EÚ. V súčasnosti naše betónové ploty vlastnia nepovinný CERTIFIKÁT VÝROBKU – Prvky na ploty, pod číslom: 00043/TSUS/Y/2013. Výroba našich betónových plotov je chránená Úradom Priemyselného Vlastníctva SR i napriek tomu sa nájdu neseriózni výrobcovia, ktorí naše ploty napodobňujú, ale kvalitou zaostávajú. Ako na pohľad rozoznať kvalitný a pevný plot: kvalitné betónové ploty by nemali byť drsné, krivé a dopraskané, s výskytom bublín, povrch (pohľadová plocha) betónových plotov by mal byť hladký a pokrytý s max. 3% povrchových dutín a veľkosť jednej povrchovej dutiny nesmie byť väčšia ako 1,5cm2! Taktiež je veľmi dôležitá hrúbka stĺpikov i samotných betónových dosiek a samozrejme platí, čím hrubší stĺpik, tým je pevnejšie celé oplotenie!!! Každý betónový stĺpik použitý na betónové oplotenie musí byť upravený na odtok dažďovej vody, to znamená, že v žiadnom prípade horná časť stĺpika nesmie byť rovná!

UPOZORNENIE:
Vážení zákazníci niektorí výrobcovia zneužívajú certifikovanú kvalitu značky LUKABETON® a zavádzajú zákazníkov že ich ploty sú vyrábané našim systémom LUKABETON®. Dôrazne upozorňujeme že nikomu sme nedali súhlas ani licenciu s našou jedinečnou receptúrou vyrábať pod naším menom. Na Slovensku neexistuje výrobca, ktorý pri výrobe betónových plotov použije také množstvo betonárskej ocele, cementu a kvalitných štrkov ako naša firma. Toto vieme dokázať nielen certifikátmi TSÚS ale aj sami sa môžete v našej firme presvedčiť...

Firma LUKABETON začala vyrábať tieto výrobky už v roku 1996. Od začiatku sa snažíme betónové ploty vyrábať a zdokonalovať tak, aby boli vyrobené v čo najvyššej kvalite a estetického vzhľadu.

Avšak pozor, aj pri použití najkvalitnejších prvkov na ploty (stĺpikov a dosiek) nemusíte byť nakoniec s výsledným plotom spokojní. Nezodpovednou montážou bude celé stavebné dielo znehodnotené. To znamená nedostatočné založenie stĺpikov, nedodržanie priamosti, nesprávne osadené plotové dosky spôsobia zlý celkový dojem. Nedajte sa oklamať, resp. ušetriť na potrebe dostatočných výkopov pre stĺpiky alebo množstve a kvalite betónu do základov.

betonovy plot

Originál LUKABETON ®

kvalita našich betónových plotov sa stala dôvodom, prečo sa snažia niektorí konkurenti kopírovať naše výrobky, avšak atrapy nedosahujú ani polovicu kvality original LUKAPLOT®. No títo naši imitárori nie sú schopní poskytnúť svojim zákazníkom >garancie<, ktoré môžete mať len pri plotoch LUKABETON®. Originál je len jeden: LUKABETON®...certifikovaná kvalita na celý život!

Naše betónové ploty ako prvé na Slovensku získali právo používať značku CE! (máj 2006). Skúšky boli vykonané v TSÚS Bratislava, TSÚS, n. o. pobočka Žilina ul. A. Rudnaya.

Betónové ploty značkové , chránené ochrannou známkou č. 227086 ÚPV SR.
Betónové ploty chránené Úžitkovým vzorom SK 5572U a SK 6526U ÚPV SR.

Výroba betónových plotov je v zhode a ustanoveniami Nariadenia EpaR č. 305/2011 a v rámci národnej legislatívy zákonom č. 133/2013 Z.z. a vyhláškou MDVRR SR SR č. 162/2013, ktoré zavádzajú povinnosť výrobcu stavebného výrobku vydávať príslušné Vyhlásenie, podľa zákona o stavebných výrobkoch, v ktorých sú deklarované príslušné hodnoty únosnosti a trvanlivosti. Výrobca, ktorý trvalo dosahuje požadovanú kvalitu a uplatňuje vnútropodnikovú kontrolu pri výrobe betónových prvkov na ploty sa Vám preukáže certifikátom z TSÚS. Ak je na certifikáte uvedená norma STN EN 12839: 2012- , tak sa preukazuje, že sú splnené všetky požiadavky citovanej normy. Plnenie požiadaviek je trvalo kontrolované nezávislou treťou stranou.

Už na začiatku sme vedeli, že chceme vyrábať betónové ploty v čo najvyššej kvalite, jedinečného vzhľadu, preto sme sa rozhodli venovať iba výrobe betónovým plotom a nie povedzme 200 druhom betónových výrobkov, ktoré by boli vyrábané iba za účelom kvantity a nie kvality.

betonové oplotenie bez základu

betonové oplotenie so základom LUKAPLOT