Svahová tvárnica

Ospravedlňujeme sa, v súčasnosti tieto výrobky navyrábame.
Svahové tvárnice využívame pri úprave nerovných povrchov a prevýšení, dajú sa osádzať zelenou výsadbou, takže sú estetické a praktické.

Odvodnovací žlab
Betónová streška
Stĺpiková betónová strieška 270 x 470

cena 2.19 €/ks

výška 60 mm
Odvodnovací žlab
Betónová streška
Stĺpiková betónová strieška 390 x 390

cena 2.32 €/ks

výška 60 mm
Odvodnovací žlab
Betónová streška
Stĺpiková betónová strieška 490 x 490

cena 2.66 €/ks

výška 60 mm
Odvodnovací žlab
Betónová streška
Múriková betónová strieška 180 x 500

cena 1.49 €/ks

výška 45 mm
Odvodnovací žlab
Betónová streška
Múriková betónová strieška 220 x 500

cena 1.66 €/ks

výška 50 mm
Odvodnovací žlab
Betónová streška
Múriková betónová strieška 300 x 500

cena 2.16 €/ks

výška 70 mm
Odvodnovací žlab
Betónová streška
Múriková betónová strieška 390mm

cena 1.66 €/ks

výška 35 mm
Odvodnovací žlab
Betónová streška
Múriková betónová strieška 390mm

cena 2.16 €/ks

výška 40 mm